--

ในการผ่าตัดศัลยกรรม บางหัตถการต้องใช้วิธีการ ดมยาสลบ เช่น หัตถการใหญ่อย่างการเสริมหน้าอก หรือหัตถการกรรมที่ทำหลายอย่างในวันเวลาเดียวกัน จึงจำเป็นต้องใช้ยาสลบ ทางเราได้บอกข้อปฎิบัติตัวก่อนดมยาสลบไปแล้ว บทความนี้จะมาบอกข้อปฏิบัติตัวหลังดมยาสลบวาควรทำอย่างไรบ้าง ผ่าตัดศัลยในการผ่าตัดศัลยกรรม บางหัตถการต้องใช้วิธีการ ดมยาสลบ เช่น หัตถการใหญ่อย่างการเสริมหน้าอก

1. แนะนำว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จให้ญาติมารับ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีญาติมารับ เพราะคนไข้อาจจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2. ไม่ควรทำกิจกรรมต่างๆ ภายหลังการผ่าตัด และควรอยู่ภายใต้การดูแลของญาติอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งหายจากอาการมึนงง ประมาณ 24 ชั่วโมง
3. อาการมึนงง อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป
– ให้นอนราบสักครู่
– ให้ดื่มน้ำหวานเล็กน้อย
4. ไม่ควรรับประทานอาหารหลักทันที หากรู้สึกหิวให้รับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม เป็นต้น
5. ไม่ขับยานพาหนะ ภายใน 24 ชั่วโมงแรก
6. ไม่ใช้ของมีคมหรือเครื่องจักรกล ภายใน 24 ชั่วโมงแรก
7. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 24 ชั่วโมงแรก
8. ไม่ทำธุรกรรมหรือสัญญาข้อตกลงใดๆ ภายใน 24 ชั่วโมง
9. หากมีอาการผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

 

ดังนั้นควรปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ศึกษารายละเอียดในหัตถการที่ตนเองเข้ารับการผ่าตัดให้อย่างถี่ถ้วน เลือกแพทย์และคลินิกที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ^^

https://www.facebook.com/dr.alexclinic

Leave a reply