--

Buccal Fat Removal

การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม (Buccal fat removal) เป็นการผ่าตัดลดขนาดแก้ม โดยแพทย์จะนำไขมันบริเวณกระพุ้งแก้มออก เนื่องจากไขมันบริเวณนี้การออกกำลังกายหรือลดน้ำหนักไม่สามารถแก้ไขปัญหาแก้มป่อง แก้มใหญ่ได้ การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มจึงเป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

การผ่าตัดกระพุ้งแก้มเหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีขนาดแก้มไม่เท่ากัน
 • ผู้ที่ต้องการลดขนาดแก้มอย่างถาวร
 • ผู้ที่มีแก้มขนาดใหญ่
 • ผู้ที่มีต้องการปรับรูปหน้าให้เรียวและเล็กลง

สาเหตุที่ทำให้เกิดไขมัน

 • เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง
 • เกิดจากพันธุกรรม
 • การรับประทานอาหารในปริมาณมาก
 • เกิดจากโครงสร้างของกระดูกใหญ่และกว้างเกินไป

 

เทคนิคการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มแบบส่องกล้อง Endoscope ดีอย่างไร

 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
 • เลือดออกน้อย เข้าที่ไว
 • สามารถเลาะไขมันในช่องปากได้อย่างแม่นยำ
 • ลดความเสี่ยงในการผ่าตัด
 • ไม่มีแผลด้านนอก

 

ข้อปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

รู้จักแพทย์ผู้ผ่าตัด