--

Nose Tip Correction

แต่งปลายจมูก (Nose Tip Correction)

ตกแต่งปลายจมูก หรือ Nose Tip Correction เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนทรงปลายจมูก ให้เป็นทรงหยดน้ำ หรือจมูกที่มีปลายพุ่ง ทำให้ใบหน้าเรียวน่ามองสะดุดตามากขึ้น การแต่งปลายจมูกควรทำควบคู่กับการเสริมจมูก เพื่อให้ได้ทรงจมูกที่สวยละมุมรับกับรูปหน้า

การแก้ปัญหารูปทรงปลายจมูกของคนไข้ส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาดังนี้

 1. แก้ไขปลายจมูกใหญ่

  การแก้ไขปลายจมูกใหญ่ ต้องใช้เทคนิค Open Rhinoplasty หรือที่เรียกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ก็คือการเข้าไปตัดเอาเนื้อที่หนาและกระดูกอ่อน (Soft Tissue) บางส่วนออก พร้อมปรับปลายจมูกให้เล็กลงแก้ไขโครงสร้างจมูกที่ผิดรูปให้แข็งแรง แล้วเย็บส่วนที่เหลือให้ติดกัน

 2. แก้ไขปลายจมูกงุ้ม (Polly beak Deformity)

  การแก้ไขปลายจมูกงุ้มเหมือนปากนก (Polly beak Deformity) สามารถแก้ไขได้ด้วยการเสริมซิลิโคนและเสริมร่วมกับกระดูกอ่อนหลังหู และเทคนิคการยืดปลายแบบ Septum Extension

  Septum Extension คือการต่อจมูกให้ยาวขึ้น โดยใช้กระดูกอ่อนจากผนังกั้นจมูกและกระดูกอ่อนหลังหูเพิ่มความยาวจมูกจะทำให้ได้จมูกที่ได้รูปทรงปลายจมูกที่สะบัดเชิดขึ้นสวย

 3. แต่งปลายจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage )

  เหมาะสมคนไข้มีหนังปลายจมูกที่บางมาก และไม่สามารถใช้ซิลิโคนเพื่อเพิ่มปลายจมูกได้เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการทะลุ ซึ่งเหมือนการติด Bumper กันชนรถ เพื่อลดแรงกด (Tension) ของซิลิโคนในระยายาวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเสริมจมูกร่วมกับกระดูกอ่อนหลังหูจะทำให้ได้ทรงจมูกที่สวยงามและได้ปลายที่กลมละมุนขึ้น