--

Nasal Tip Reduction

ลดขนาดจมูก (Nasal Tip Reduction)

การเสริมจมูก เป็นการศัลยกรรมที่ช่วยให้ใบหน้าดูสมบูรณ์สะดุดตาขึ้น เพราะจมูกเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนกลางของใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของใบหน้าไม่แพ้บริเวณอื่น การลดขนาดของจมูกที่ใหญ่และกว้างให้เข้าใบหน้านั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ การลดขนาดจมูกสามารถแก้ไขได้โดยเทคนิคดังต่อไปนี้

1 การลดปลายจมูกที่มีขนาดใหญ่ สามารถแก้ไขได้โดยใช้เทคนิค Open Rhinoplasty หรือที่เรียกกันว่าการเสริมจมูกแบบเปิด ซึ่งการผ่าตัดแบบเปิดเป็นการตัดเอาเนื้อจมูกและกระดูกอ่อน (Soft Tissue)บางส่วนออก พร้อมปรับปลายจมูกให้เล็กลงแก้ไขโครงสร้างจมูกที่ผิดรูปให้แข็งแรง

2 การลดขนาดความกว้างของปลายจมูก สามารถแก้ไขได้โดยเทคนิคการตัดปีกจมูก Alar Reduction เป็นการตัดเนื้อจมูกส่วนเกินออก ซึ่งแพทย์จะทำการเก็บแผลม้วนเข้าด้านใน เพื่อไม่ให้เห็นแผลชัดและได้ปีกจมูกที่เป็นธรรมชาติ

3 การลดขนาดความกว้างของฐานจมูก ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากโครงสร้างกระดูกบนใบหน้าที่มีขนาดกว้างและใหญ่ ทำให้จมูกดูใหญ่มองเห็นสันจมูกได้ไม่ชัด ยกตัวอย่างบางเคสที่มองจากมุมข้างสันจมูกโด่งสวยแต่เมื่อมองข้างหน้ากลับไม่เห็นสันจมูกเลย
ดังนั้นการตอกฐาน จะทำให้สันจมูกดูเรียวยาว พุ่งสวยมีมิติมากขึ้น ไม่ใหญ่เทอะทะ