--

Nasal Bone Correction

การตะไบจมูก (Nasal Bone Correction)

หากคนไข้มีโครงสร้างจมูกบริเวณสันจมูกที่มีลักษณะโค้งงอ หรือเป็นคลื่น ไม่เรียบ ถ้าเสริมจมูกใหม่โดยใส่ซิลิโคนเข้าไป จะทำให้ไม่ได้รูปทรงสันจมูกที่เป็นสโลป และทำให้ยากต่อการทำจมูกทรง Barbie ซึ่งถ้าหากไม่มีการตะไบกระดูกบริเวณสันจมูกออกให้เรียบก่อนเสริมใหม่ ทรงบริเวณสันจมูกจะดูแข็งทื่อ เป็นทรงตรง หน้าดูดุและสันจมูกจะดูใหญ่ ซิลิโคนที่วางเข้าไปจะไม่ครอบลงบนสันจมูกพอดี ซิลิโคนมีโอกาสเบี้ยวเอียง หรือส่วนบนสุดของซิลิโคนที่วางไมว้บริเวณระหว่างคิ้วไม่แนบหรือขยับเคลื่อนได้ในอนาคต

เทคนิคการตะไบกระดูกบริเวณสันจมูกมีหลายวิธี หากในกรณีที่กระดูกมีความโค้งสูงหรือออกด้านข้างมากกว่าปกติต้องใช้วิธีการตอกกระดูกแทน โดยส่วนใหญ่จะใช้กับคนไข้ที่มีสัญชาติเป็นลูกครึ่งหรือเป็นชาวยุโรป บริเวณส่วนใหญ่ที่นิยมตะไบจะเป็นด้านบนหรือด้านข้างของสันจมูก ดังแสดงในภาพ การตะไบจมูกแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรตะไบออกมากน้อยเพียงใดเพื่อไม่ให้จมูกดูผิดรูปหรือผิดธรรมชาติ ไม่ตะไบออกมาเกินไปจนสันจมูกดูเล็กหรือแคปไป การตะไบจมูกคือศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องออกแบบให้เข้าพอดีกับซิลิโคนที่จะเหลาครอบเพื่อให้ได้สันที่กว้างและสโลปพอดี

รวมรีวิวตะไบจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่ >> https://www.facebook.com/pg/dr.alexclinic/photos/?tab=album&album_id=461003690911499

เสริมจมูก, ทำจมูก, ทำจมูกที่ไหนดี, เสริมจมูกที่ไหนดี, ศัลยกรรมจมูก, ตัดปีกจมูก, แก้จมูกที่ไหนดี, ทรงจมูก, คลินิกเสริมจมูก, เสริมจมูกผู้ชาย, จมูกทรงเกาหลี, จมูกสวย, ตัดปีกจมูกราคา, จมูกทรงหยดน้ำ, รีวิวทำจมูก, รีวิวตัดปีกจมูก, รีวิวเสริมจมูก, รีวิวจมูก, จมูกโด่ง, ตัดปีกจมูกที่ไหนดี, ทรงจมูกเกาหลี, ตัดปีกจมูกรีวิว, ศัลยกรรมเกาหลี, เสริมจมูกเชียงใหม่