--

Implant Removal

ถอดซิลิโคน Implant Removal

คนไข้ที่ต้องการถอดซิลิโคนส่วนใหญ่ มักเกิดจากเสริมที่ผิดพลาดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมผิดเทคนิค วางซิลิโคนไว้ผิดชั้นผิวหนัง ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้เป็นกลุ่ม Implant Grade ที่ไม่สามารถฝังอยู่ในร่างกายได้

อาการอักเสบที่บริเวณจมูก จะมีอาการตรงปลายจมูกจะเป็นสีแดงใสๆ เหมือนซิลิโคนจะทะลุ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากซิลิโคนมีขนาดใหญ่และการเสริมจมูกที่โด่งเกินไป ทำให้ผิวหนังรับไม่ไหวจึงให้ผิวหนังอักเสบ

ซิลิโคนเคลื่อนตัว เบี้ยวเอียง มักจะเกิดจากการผ่าตัดที่ไม่ถูกต้อง แพทย์ไม่มีความชำนาญจึงทำให้การวางซิลิโคนผิดชั้นหรือวางไม่แน่นพอ ทำให้ร่างกายเกิดเกิดต่อต้านสิ่งแปลกปลอมทำให้ซิลิโคนจากตำแหน่งเดิมไปตำแหน่งอื่น แก้ไขโดยการนำซิลิโคนเก่าออกแล้วทำการผ่าตัดวางซิลิโคนใหม่เข้าไป

ซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐาน ซิลิโคนที่เหมาะสำหรับนำมาเสริมจมูกและสามารถฝังอยู่ในร่างกายได้ ปลอดภัยในระยะยาว จะเป็นกลุ่มซิลิโคน Implant Grade ซึ่งในปัจจุบันซิลิโคนจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 3 เกรด ก็คือ

Food Grade เช่น แม่พิมพ์ทำอาหารต่างๆ จุกนมเด็ก ขวดนมเด็ก

Medical Grade เช่น เข็มฉีดยา สายสวนที่ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ

Implant Grade เช่น กลุ่มซิลิโคนที่ใช้ทำอวัยวะเทียม และซิลิโคนเกรดนี้เหมาะสำหรับเสริมจมูกและปลอดภัยกว่าเกรดอื่น

ผิวบาง ซึ่งทำให้เห็นแท่งซิลิโคนชัดไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดจากเนื้อบริเวณจมูกน้อยหรือเกิดจากอายุที่มากขึ้นทำให้ผิวบางลง แพทย์จะทำการแก้ไขโดยลดขนาดซิลิโคนให้เล็กลง

ดังนั้นก่อนตัดสินใจศัลยกรรมจมูกควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาแพทย์ก่อนทำนะคะ