--

BARBIE NOSE™

          ในสมัยนี้ การเสริมจมูกเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและสามารถทำได้หลายวิธี และการเสริมจมูกวิธีที่เป็นที่นิยมมากคือ การเสริมด้วยซิลิโคน (Implant) การเสริมด้วยวิธีนี้คือวิธีที่สามารถออกแบบรูปทรงได้ตามที่คนไข้ต้องการมากกว่าวิธีอื่น แต่ก็มีวิธีอื่นๆ ที่เริ่มเป็นที่นิยมเช่น การเสริมจมูกด้วยซี่โครง ด้วยเช่นกัน แต่เทคนิคการเสริมจมูกประกอบการเสริมด้วยซิลิโคนและซี่โครงมีมากมาย  ในที่นี่เราจะพูดถึงการเสริมด้วยซิลิโคน ซิลิโคนมีให้เลือกหลายเกรดแต่โดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 3 เกรด
1. เกรดเกาหลี
2. เกรดญี่ปุ่น
3. เกรดอเมริกา
          ซึ่งในแต่ละสถาบันเสริมความงามจะจำแนกหรือเลือกความนิ่มและคุณภาพของซิลิโคนแตกต่างกัน แต่ที่ Dr. Alex Clinic เราเลือกซิลิโคนเกรดอเมริกาที่มีความนิ่มเลียนแบบจมูกธรรมชาติมาก และเกรดที่มีความนิ่มน้อยที่สุดคือเกรดเกาหลี และญี่ปุ่นเป็นเกรดที่มีความนิ่มระดับกลาง

การทำทรงจมูก Barbie Line
ซิลิโคนเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการทำจมูกทรง Barbie Line ซึ่งซิลิโคนจะช่วยในการเสริมสันและเหลาทรงให้เป็นทรง Slope จากสันหน้าผาก ซึ่งความสโลปของสันจมูกอยู่ที่ประสบการณ์และความชำนาญของคุณหมอแต่ละท่านว่าสามารถเหลาจมูกให้มีองศาที่เป็นสโลปแบบบาร์บี้ได้มากน้อยแค่ไหน

          แต่ที่สำคัญพอๆ กับสันจมุกคือจมูกทรง Barbie Line ที่สวยต้องมีปลายที่สะบัด เป็นทรงหยดน้ำละมุน ไม่แหลมพุ่งและไม่งุ้มต่ำมากเกินไป และการทำปลายสะบัดหยดน้ำละมุนนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับทรงจมูกเดิมของคนไข้ว่าต้องแก้ไขที่จุดใดบ้าง เทคนิคการปรับรูปทรงปลายจมูกมีดังนี้

การแก้ไขปลายจมูกหนาด้วยเทคนิคการเสริมจมุกแบบเปิด (Open Rhinoplasty)

การแก้ไขปลายจมูกบานด้วยการตัดปีกจมูก (Alar Reduction)

การยืดความยาวจมูกออกเพื่อทำมุมสะบัดขึ้นด้วยเทคนิคจัดเรียงกระดูกอ่อนปลายจมูก (Septum Extension)

การทำปลายละมุนให้เป็นหยดน้ำและป้องกันการทะลุด้วยการรองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)

รูปปลายจมูกแบบแหลมพุ่ง vs รูปปลายจมูกแบบงุ้มต่ำ vs รูปปลายจมูกแบบหยดน้ำละมุน

          เทคนิคเหล่านี้บางเคสอาจใช้ทุกเทคนิคแต่บางเคสอาจใช้เพียงเทคนิคเดียวเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่จมูกชาวเอเชียจะต้องใช้ซิลิโคนควบคู่กับการเสริมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty)  และยืดปลายสบัดด้วย Septum Extension พร้อมทำปลายละมุนด้วยปลายกระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage) ในกรณีที่ต้องตัดปีกจมูก คนไข้ต้องมีปีกจมูกที่บานออกด้านข้างเท่านั้น

และจมูกที่เป็นทรง Barbie Line สวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณหมอทั้งหมด 100% แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของคนไข้ทั้งก่อนและหลังทำด้วยเช่นกัน เพราะถ้าหากแผลติดเชื้อหรือมีอาการอักเสบ มีผลทำให้เกิดพังผืดและทรงผิดเพี้ยนได้
การดูแลตัวเองก่อนและหลังเสริมจมูก

การดูแลตัวเองหลังเสริมจมูก

*Barbie Nose (Balance at Rhinoplasty Base In Elemental Nose Of Slope Edge)