--

Upper Lip Plasty

ปากกระจับบน Upper Lip Plasty

ความไม่มั่นใจในการพูดคุยกับผู้อื่นหรือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล (Face To Face) เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปากก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่มั่นใจ เพราะมีเนื้อปากที่มีความทื่อ ใหญ่และหนา รูปปากบนที่ใหญ่กว่ากว่าริมผีปากล่างหรือใหญ่เหมือนกันทั้งบนและล่าง

การศัลยกรรมปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปปากให้สวยงาม ก็จะเป็นการศัลยกรรมปากกระจับทำให้ปากบางลง เหมือนปีกนางฟ้า Angle’s Lip ยกมุมปากยิ้ม ทำให้หน้าหวานขึ้น สามารถส่งผลกระทบต่อโครงหน้าเป็นอย่างมาก เมื่อมีริมฝีปากที่สวยรับกับใบหน้าก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น ทั้งเรื่องของการพูดคุยหรือการพบปะผู้คน เพราะการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุคสมัยนี้

การเตรียมตัวก่อนทำปากบาง

ทำปากบางที่ไหนดี ปากกระจับเชียงใหม่ >>

https://www.facebook.com/pg/dr.alexclinic/photos/?tab=album&album_id=584133618598505

ปากกระจับ, ปากกระจับราคา, ทำปากบาง, ศัลยกรรมปากกระจับ, ปากบาง, ศัลยกรรมปากราคา, ทำปากบางราคา, ศัลยกรรมปากบาง, ศัลยกรรมปากกระจับราคาถูก, ตัดปากบาง, ทำปากบางที่ไหนดี, คลินิกปากกระจับ, ปากกระจับราคา5000, ศัลยกรรมปาก, ทำปากบาง, ทำปาก, ทำปากบางหมอบุยถิ่น, ราคาทำปากบาง, ปากกระจับธรรมชาติ, หมอทำปากกระจับ, ทำปากที่ไหนดี, ปากกระจับเชียงใหม่, ทำปากที่ไหนดี, ศัลยกรรมปากเจ่อ, ทำปากบางราคา