--

Thread Lift(ร้อยไหม)

ข้อปฏิบัติตัวก่อนทำ

  1. งดยากลุ่มแอสไพริน หรือวิตามินบำรุงผิว ก่อนเข้ารับบริการ 1-2 สัปดาห์
  2. แจ้งประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว
  3. งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชม. ก่อนทำ
  4. งดกิจกรรมที่ทำให้เลือดสูบฉีด 24 ชม. ก่อนทำ เช่น เข้าซาวน่า ออกกำลังกายชนิด cardio