--

Lip Plasty(ปากกระจับ)

ขอปฏิบัติตัวก่อนทำ

  1. งดยากลุ่มแอสไพริน หรือวิตามินบำรุงผิว ก่อนเข้ารับบริการ 1-2 สัปดาห์
  2. แจ้งประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว ยาหรืออาหารเสริมที่ใช้ในปัจจุบันก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  3. ควรงดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด
  4. งดอาหารก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  5. ควรทำความสะอาดผิวหน้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาด
  6. เช็ดเครื่องสำอางและล้างหน้าให้สะอาดก่อนเข้ารับการผ่าตัด