--

ข้อปฏิบัติตัวก่อนทำ

  1. ควรดูแลสุขภาพให้พร้อมสมบูรณ์ด้วยการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. งดสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์
  3. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพราะจะช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับเซลล์ใหม่เป็นไปได้ด้วยดี