--

Dimple(ลักยิ้ม)

ข้อปฏิบัติตัวก่อนทำ

  1. แจ้งประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว ยาหรืออาหารเสริมที่ใช้ในปัจจุบันก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  2. งดยากลุ่มแอสไพริน หรือวิตามินบำรุงผิว ก่อนเข้ารับบริการ 1-2 สัปดาห์
  3. ควรงดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด
  4. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ